Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a desfășurat în cursul acestui an trei controale inopinate la rețeaua de transport cu metroul, care au vizat creșterea gradului de siguranță a călătorilor, prin verificarea căilor de evacuare și a modului de exploatare a instalațiilor electrice.
Pe timpul acestor controale au fost constatate o serie de neconformități, atât la nivelul stațiilor, în spațiile comune (peroane, pasaje), cât și la nivelul ieșirilor către suprateran. În urma celor constatate au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (șapte avertismente și patru amenzi), în cuantum de 8000 de lei.
Principalele nereguli constatate în subteran sunt următoarele:
1.Îngreunarea evacuării persoanelor, prin reducerea lățimii de circulație, din cauza:
Unor modificări la sistemul de trecere cu turnicheți;
Amplasării, în anumite zone, a unor spații comerciale, vitrine, lifturi;
Blocării cu zăvoare a unor uși de evacuare;
Sensului de deschidere a unor uși de acces/evacuare, care se face în sens invers evacuării.
2. Nemarcarea tuturor căilor de evacuare prin indicatoare standardizate și funcționarea necorespunzătoare a iluminatului de siguranță.
3. Nemarcarea cu indicatoare a tablourilor electrice aferente scărilor rulante.
4. Exploatarea unor conductori electrici cu contacte imperfecte la conexiuni și legături, precum și străpungerea izolației sau lipsa acesteia.
5. Amplasarea la suprateran, în imediata apropiere a ieșirilor, a unor construcții provizorii, diverse amenajări sau spații de parcare, care reduc lățimea liberă de circulație a căilor de acces, de evacuare și de intervenție.
Totodata, în plan operativ, de la începutul acestui an au fost planificate și desfășurate 28 de recunoașteri pe timp de noapte, în stațiile și galeriile de metrou. Aceasta este cea de-a doua etapă a procesului de pregătire pentru intervenție, anunta stiripesurse.ro.
Scopul acestor activități de pregătire vizează protecția populației, călătorilor și a altor categorii de personal care își desfășoară activitatea în incinta rețelei de metrou sau în proximitatea acesteia.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov va veni în întâmpinarea SC Metrorex SA, prin consiliere de specialitate, în vederea remedierii acestor deficiențe.