Cele mai mari cheltuieli înregistrate de CFR Călători în 2019 le reprezintă costurile cu personalul angajat, arată un studiu realizat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Analiza arată că cea mai ridicată valoare a salariului mediu aparține CFR Călători. De exemplu, anul trecut, compania de stat înregistra un salariu mediu brut de 5.622 lei. Studiul relevă și faptul că în cazul operatorilor privaţi de transport feroviar de călători cheltuiala majoră este dată de taxa de acces pe infrastructură pe care aceştia şi-o plătesc în mod regulat. 

<

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor înregistrate de CFR Călători anul trecut o au cheltuielile cu personalul, în timp ce în cazul operatorilor privaţi de transport feroviar de călători cheltuiala majoră o reprezintă taxa de acces pe infrastructură pe care aceştia şi-o plătesc în mod regulat, relevă datele unui studiu realizat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu privire la evoluţia principalilor indicatori ai pieţei feroviare de călători/traficului feroviar de călători din România în perioada 2016-2019, potrivit Agerpres.

Întrucât în perioada 2016-2019, pe piaţa feroviară de călători din România şi-au desfăşurat activitatea şase operatori feroviari, o analiză comparativă între aceştia arată că ponderea cea mai mare a cheltuielilor, în cazul operatorului de stat, o reprezintă cele de personal – peste o treime din totalul cheltuielilor – în timp ce, în cazul operatorilor privaţi, cheltuielile cu personalul nu depăşesc un sfert din total – în medie circa 20%. În cazul acestora din urmă, cheltuiala majoră o reprezintă taxa de acces pe infrastructură – circa 30% – pe care aceştia şi-o plătesc în mod regulat.

„Un paradox, greu de explicat pentru perioada analizată, în cazul CFR Călători, îl reprezintă procentul destul de mare al cheltuielilor cu amortizarea, precum şi cel infim al cheltuielilor cu piesele de schimb, având în vedere vechimea destul de mare a parcului utilizat”, se menţionează în analiza ARF.

Ce salarii au primit anul trecut angajații de la CFR Călători și ai celorlalți operatori feroviari

Studiul indică faptul că, în perioada analizată, cea mai ridicată valoare a salariului mediu este înregistrată de CFR Călători. De exemplu, anul trecut, compania de stat înregistra un salariu mediu brut de 5.622 lei, urmată de Transferoviar Călători, cu 5.024 lei, Interregional Călători – 4.809 lei, Softrans – 4.747 lei, Regio Călători – 4.706 lei, şi Astra Trans Carpatic – 3.764 lei.

Potrivit ARF, la nivelul anului 2019, în urma analizării datelor financiare existente, se observă că la operatorul de stat ponderea cea mai ridicată o înregistrează cheltuiala cu personalul, şi anume 35% din total cheltuieli, urmată de cheltuiala cu taxa de acces pe infrastructură, în procentaj de 19%, şi de cheltuiala cu amortizarea – 15%.

„Din totalul cheltuielilor cu personalul în anul 2019, compensaţia acoperă un procent de 27%, cheltuiala cu TUI-ul este acoperită din compensaţie în procent de 42%, cheltuiala cu combustibilul în proporţie de 15% şi cheltuiala cu energia electrică în cuantum de 12%, conform prevederilor OUG nr. 103/2013”, spune ARF.

La Regio Călători, potrivit informaţiilor financiare existente, se observă că ponderea cea mai mare o deţine cheltuiala cu taxa de acces pe infrastructură – 29% din total, apoi cheltuiala cu personalul – 21%, şi cheltuiala cu combustibilul – 18%. 

În cazul Transferoviar Călători, ponderea cea mai ridicată o are cheltuiala cu taxa de acces pe infrastructură – 27% din total, urmată de cheltuiala cu personalul – de 23%, şi de cea cu combustibilul – 19%.

Interregional Călători înregistrează 32% din totalul cheltuieli pe taxa de acces pe infrastructură, urmată de cheltuiala cu chiriile automotoarelor – 19%, şi de cheltuiala cu personalul – circa 17%.

La Softrans, 30% din totalul cheltuielilor s-a îndreptat către plata taxei de acces pe infrastructură, 17% a reprezentat plata amortizărilor, plata cu întreţinerea şi
reparaţiile a deţinut o pondere de 16%, iar cheltuiala cu personalul – 13%.

Astra Trans Carpatic a raportat la finele lui 2019 că ponderea cea mai ridicată în total cheltuieli, de 30%, o înregistrează plata taxei de acces pe infrastructură, urmată de plata chiriei pentru materialul rulant, în procentaj de 14%, şi cheltuiala cu personalul – 17%.

„Din punct de vedere al eficienţei muncii, diferenţa între sectorul privat şi cel de stat devine cea mai mare în 2019, dacă raportăm nivelul salariilor şi al numărului de angajaţi la volumul de activitate al fiecărui operator feroviar”, atrage atenţia ARF.

Citește continuarea pe digi24.ro