O firmă din Turcia, Esta Inșaat Sanayi Lojistik Ve Diș Ticaret Anonim Șirketi, a câștigat acordul-cadru pe 4 ani, de până la 888.950.808 milioane lei fără TVA, scos la licitație de Primăria Sectorului 5 pentru servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativă. La licitație a participat o singură firmă, respectiv câștigătorul. Contractul a fost atribuit pe 24 aprilie 2020.

<

Potrivit caietului de sarcini, acordul-cadru este încheiat pentru:

 • – servicii / operaţiuni de salubrizare si întreținere a spatiilor verzi, locuri de joacă, parcuri, zone verzi amenajate;
 • – servicii privind mobilierul urban si operaţiuni conexe, inclusiv cele care necesită utilaje specializate / forța de muncă;
 • – servicii / operaţiuni privind sistemele de irigaţii si / sau componente ale acestora;
 • – servicii / operaţiuni privind instalațiile de iluminat și / sau componente ale acestora;
 • – servicii / operaţiuni de reparare, amenajare / reamenajare a drumurilor / aleilor de acces, pavajelor, platformelor (betonate) și a altor elemente de design arhitectural;
 • – plantare material dendrologic.

”Ca urmare a degradării spațiilor verzi, ne dorim recondiţionarea acestor spaţii, dându-le o dimensiune calitativă, în spiritul Convenţiei Europene a Peisajului (2001). Astfel, în cadrul acestor servicii, spaţiul verde va fi redefinit ca o structură urbană independentă, accesibilă publicului larg, în care va predomina prezenţa vegetației, dezvoltată natural şi/sau plantată de om, prevăzută cu dotări şi echipamente care permit desfăşurarea unei game largi de activităţi pentru petrecerea timpului liber, recreere formală şi/sau informală, odihnă, joc, sport, etc. pentru o paletă variată de utilizatori – diferenţiaţi atât din punct de vedere al vârstelor, cât şi a apartenenţei sociale, genului, intereselor, capacităților /dizabilităților fizice etc. În spiritul dezvoltării durabile, proiectul contribuie la identificarea potențialului acestui sector și la valorificarea acestuia, contribuind astfel la dezvoltarea economică (implicit, socială a orașului) care este în directă dependență cu dezvoltarea turismului. În contextul actual al sectorului nostru, diversificarea ofertei de petrecere a timpului în aer liber este un demers de mare importanță”, se arată în caietul de sarcini.

Terenurile care vor fi incluse în acordul-cadru fac parte din domeniul public şi privat al Sectorului 5 și sunt în principal deteriorate, potrivit sursei citate:

 • – locurile de joacă pentru copii;
 • – zonele de agrement;
 • – dotările specifice pentru desfășurarea normală a activităților de recreere – grupuri sanitare, alei, mobilier urban;
 • – vegetaţia existentă.

Potrivit anexei caietului de sarcini, se estimează că:

 • – se vor monta până la 22.779 mp de rulou de gazon și se vor semăna 40.869 mp gazon;
 • – se vor defrișa până la 3.200 de arbori și toaleta până la 12.000 de arbori;
 • – se vor monta până la 5000 de steaguri, 250 de coșuri de gunoi, 700 de bănci, 350 de bolarzi din beton, 400 din granit, 50 de jardiniere, 100 de stâlpi de iluminat metalici;
 • – se vor curăța afișele de pe 486 de stâlpi;
 • – se vor planta 600 de platani.

Sursa: hotnews.ro