Pe terasele sezoniere se admite muzica live, fără sisteme de amplificare, cu respectarea normelor de ordine și liniște publică și a nivelurilor de zgomot permise de legislația de mediu. Muzica și spectacolele se vor termina la ora 22,00, prevede regulamentul.
De asemenea, vor fi interzise automatele de vânzare, instalațiile frigorifice, de preparare a produselor sau spălare a veselei. Perimetrul teraselor va fi delimitat cu parapeți mobili (realizați exclusiv din lemn sau metal) ori aranjamente florale, fiind interzise plantele decorative artificiale. La amenajarea terasei se vor folosi doar seturi identice de tipuri de mobilier, avizate de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, evitându-se culorile stridente și fiind interzis mobilierul din material plastic, anunta digi24.ro.
În desfășurarea activităților de alimentație publică pe terase sezoniere, agenții economici vor trebui să asigure toate condițiile privind stabilitatea și siguranța fațadelor imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele sezoniere. De asemenea, vor trebui să asigure curățenia în perimetrul amplasamentului, respectarea liniștii și ordinii publice și să nu prejudicieze prin activitate zonele verzi și mediul înconjurător.
Agenții economici vor trebui să ia toate măsurile pentru a nu deranja vecinătățile prin activitatea desfășurată, precum și să afișeze la loc vizibil avizul de amplasare și amenajare a terasei, lista de meniuri și prețuri în limba română și într-o limbă de circulație internațională. Aprovizionarea unităților se va face doar între orele 6,00 — 10,00.
Agenții economici vor putea desfășura activități de alimentație publică pe terase sezoniere numai pe amplasamente avizate de Direcția Generală Dezvoltare Urbană — Direcția Urbanism. Amplasamentele se vor atribui fără licitație publică, în ordinea cronologică a solicitărilor, pentru amenajarea teraselor sezoniere numai în fața punctelor de lucru, la cererea agentului economic care funcționează în spațiul respectiv, pe o desfășurare de front egală cu lungimea fațadei punctului de lucru al agentului economic și fără obturarea acceselor în imobil.
Terasele se vor aviza numai pe trotuarele care au lățimea minimă de doi metri. Se va rezerva un spațiu liber pentru circulația pietonală în dreptul terasei, spre carosabil, cu o lățime minimă de 1,5 metri. Pe străzile fără trotuare, pe mijlocul străzii va trebui păstrată o zonă liberă continuă cu lățimea minimă de patru metri.
„Plecând de la un set de probleme reale, precum agresarea și degradarea peisajului urban, inclusiv prin amenajarea inadecvată a teraselor sezoniere, se dorește ca prin implementarea unui set de măsuri, inclusiv prin reglementarea activităților de alimentație publică pe terase sezoniere în zone protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, să se amelioreze imaginea urbană a unei zone de interes național și internațional, să sporească atractivitatea acestui obiectiv turistic cu un real potențial de dezvoltare economică și să se îmbunătățească în același timp confortul și condițiile de viață ale rezidenților și utilizatorilor spațiilor din acest perimetru”, reiese din expunerea de motive.
În raportul de specialitate se arată că „în zona Centrului Istoric se constată o agresare și degradare a peisajului urban, inclusiv prin amenajarea teraselor sezoniere, fără respectarea condițiilor urbanistice impuse prin avizele de amplasare”.

<