Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în şedinţă miercuri, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând şi aprobarea bugetelor pentru cele 22 de companii municipale, în valoare totală de peste 1,2 miliarde de lei.
Bugetul pentru 2018 al companiilor înființate anul trecut de primarul Firea este estimat la 1,2 miliarde lei.
Din această sumă, circa 370 milioane merg pentru cheltuieli de personal, companiile estimând că până la finalul anului vor avea circa 8.000 de angajați (3.000 doar la Compania Municipală de Pază și Protecție).
Primăria Capitalei are circa 890 de angajați, iar cheltuielile de personal, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile din subordine, cel puțin încă 1000 de persoane, se ridică în 2018 la 377 milioane lei – sumă comparabilă cu cea acordată şi pentru mega-holdingul municipal.
Pentru investiții, însemnând mașini, calculatoare, scule, echipamente, se estimează suma de 300 milioane lei.

<

„Din păcate, aceste companii vor fi o replică fidelă a acelei părți nefuncționale din administrație: oameni incompetenți aduși pe funcții bine remunerate, lipsă cronică de proceduri de lucru, lipsă de transparență, de competență și de bune intenții. Vor fi cel mai probabil 22 de mașinării de tăiat frunză la câini, cum se spune. Din cifrele pe care le-am analizat, salariile vor fi satisfăcătoare, mai ales în anumite compani. De exemplu, peste 6000 de lei salariu mediu net la Trustul de Clădiri Metropolitane, 5.500 lei net mediu la Compania Dezvoltare Durabilă și la Tehnologia Informației..Sunt băgați pe ușă din spate toți clienții politici, iar oamenii competenți sunt ținuți afară”, a declarat pentru Realitatea.net consilierul USR Roxana Wring.

Între timp, firmele private din tot mai multe domenii de activitate se asociază pentru a depune sesizări la Consiliul Concurenței și chiar la Comisia Europeană legat de concurența neloială și chiar de efectele de distorsionare a pieței.
1. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
Venituri: circa 30 milioane lei din care 16,6 milioane din proiectare, 4,5 din consultanță, 8,5 din activitatea de urbanism;
Cheltuieli: circa 20 milioane lei;
Bani salarii: circa 16 milioane lei; Compania preconizează că va avea 116 angajați până la finalul anului;
Investiții: 3 milioane lei în principal pentru calculatoare, licențe, imprimante;
Compania Municipală Dezvoltare Durabilă va realiza studii de oportunitate, fezabilitate și proiecte tehnice pentru obiectivele de investiții ale Capitalei.
2. Compania Municipală Energetică București S.A.
Venituri: 140 milioane lei din care din vânzare energie termică către RADET circa 29 milioane lei, mentenanță Arena Națională – 8 milioane lei, înlocuire țevi RADET – 78 milioane lei;
Cheltuieli: 95 milioane lei;
Bani salarii: 8,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 100 angajați până la finalul anului;
Cheltuieli cu bunuri și servicii: 78 milioane lei din care cheltuieli achiziție gaze – 25 milioane lei, materiale pentru schimbat țevi RADET – 40 milioane, materiale pentru întreținere ARENA Națională – 3,8 milioane lei; studiu de fezabilitate CET Titan -CET Colentina – 1,5 milioane lei;
Investiții: 6,2 milioane lei în principal în utilaje;
Compania Municipală Energetică S.A – va realiza investiții în sistemul de termoficare al Capitalei și va construi un nou CET, în zona de nord-est, pentru echilibrarea sistemului de energie termică.
3. Compania Municipală Consolidări S.A.
Venituri: 250 milioane lei;
Cheltuieli: 240 milioane lei;
Bani salarii: 67 milioane lei; Compania preconizează că va avea 710 angajați până la finalul anului;
Investiții: 34 milioane lei realizate din majorare capital social și se vor cumpăra în special utilaje și dotări pentru șantiere: schele, containere etc;
Compania Municipală Consolidări se ocupă de consolidarea clădirilor aflate în proprietatea municipalității.
4. Compania Municipală Turistică București S.A.
Venituri: 13 milioane lei;
Cheltuieli: 12 milioane lei din care 1,4 milioane lei pentru calculatoare, licențe, mașini;
Bani salarii: 4,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 35 angajați până la finalul anului;
Compania Municipală Turistică S.A. se va ocupa de promovarea Bucureștiului ca destinație turistică.
5. Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.
Venituri: 15,5 milioane lei;
Cheltuieli: 15 milioane lei;
Bani salarii: 10 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajați până la finalul anului;
Investiții: 3,5 milioane lei pentru dotări;
Compania Municipală Tehnologia Informației va asigura servicii de mentenanță colectivă și predictivă pentru echipamentele hardware, va dezvolta soluții și aplicații software, pentru PMB și instituțiile subordonate.
6. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
Venituri: 173 milioane lei;
Cheltuieli: 166 milioane lei; din care cheltuieli executate de către terți – 35 milioane lei;
Bani salarii: 27 milioane lei; Compania prognozează că va avea 288 de angajați la finalul anului.
Investiții: 22 milioane lei în special pentru dotări – calculatoare, stații de lucru, mașini, autoutilitare, scule etc.
Compania Municipală Managementul Traficului va implementa sisteme pentru fluidizarea traficului în Capitală.
7. Compania Municipală Parking București S.A.
Venituri: 38 milioane lei;
Cheltuieli: 38 milioane lei;
Bani salarii: 13,3 milioane lei. Compania estimează că va avea 385 angajați până la finalul anului;
Investiții: 41 milioane lei din care pentru parcări metalice 4 milioane lei, aparate de taxare 10 milioane, camere de supraveghere 1 milion lei, plus dotarea societății;
Compania Municipală Parking are ca obiect de activitate construirea de parcări noi, dar și întreținerea și modernizarea celor existente. Societatea estimează că până la finalul anului va administra 7.200 locuri de parcare;
8. Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.
Venituri: 30 milioane lei;
Cheltuieli: 29,8 milioane lei
Bani salarii: 24 milioane lei; Compania estimează că va avea 318 angajați până la finalul anului;
Investiții: 21,5 milioane, prin majorare de capital. Acești bani se vor duce pe o ambulanță, autospeciale, mașini, scule, echipamente de protecție.
Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat S.A – are ca obiect de activitate protecția civilă și situațiile de urgență. Această companie se va ocupa, printre altele, de întocmirea documentației în vederea obținerii avizelor ISU, dar și de consultanța privind securitatea în muncă.
9. Compania Municipală Imobiliară București S.A.
Venituri: 6,3 milioane lei;
Cheltuieli: 4,1 milioane lei;
Bani salarii: 2 milioane lei; Compania estimează că va avea 20 de salariați;
Investiții: 47 milioane lei prin majorare de capital social (bani PMB); Nu se specifică pe ce vor fi cheltuiți banii.
Compania Municipală Imobiliară se ocupă cu întreținerea, modernizarea și dezvoltarea fondului locativ.
10. Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
Venituri: 77,5 milioane lei;
Cheltuieli: 67 milioane lei;
Bani salarii: 34 milioane lei; Compania estimează că va avea 3050 angajați până la finalul anului;
Investiții: 11 milioane lei pentru dotări: unitate dispecerat, mașini, motociclete, calculatoare, licențe;
Compania Municipală Pază și Securitate va asigura servicii de pază și securitate pentru PMB și instituțiile subordonate, dar și pentru alte obiective publice.
11. Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.
Venituri: circa 22 milioane lei;
Cheltuieli: circa 22 milioane lei;
Bani salarii: 9,5 milioane lei; Compania estimează că va avea la finalul anului 270 angajați;
Investiții: 10 milioane lei în principal pe autospeciale, autoutilitare, mașini, generatoare ULV;
Compania Municipală Eco Igienizare se va ocupă de deratizarea și dezinsecția la nivelul municipiului București.
12. Compania Municipală Agrement București S.A.
Venituri: 14,2 milioane lei (11,5 milioane lei din servicii prestate și 2,7 milioane lei din vânzarea mărfurilor);
Cheltuieli: 13,8 milioane lei;
Bani salarii: 3,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajați până la finalul anului;
Investiții: 2,5 milioane lei; Pentru studiu de fezabilitate proiect acvariu – 850.000 lei, în rest dotări;
Compania Municipală Agrement are ca obiectiv principal prestarea de activități recreative și distractive de agrement.
13.Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.
Venituri: 11 milioane lei;
Cheltuieli: 10,4 milioane lei;
Bani salarii: circa 5 milioane lei; Număr de persoane ce se estimează că vor fi angajate până la finalul anului – 43.
Investiții: 10 milioane lei (ecran LED outdoor 600 mp – 8,7 milioane lei, în rest mașini și dotări pt birou).
Compania Municipală Publicitate și Afișaj se va ocupa de închirierea spațiilor publicitare de pe domeniul public și privat al Municipiului București.
14. Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
Venituri: 27 milioane lei;
Cheltuieli: 26,8 milioane lei;
Bani salarii: 18 milioane lei; Compania preconizează că va avea 241 angajați până la finalul anului;
Investiții: 14 milioane lei în principal pentru dotarea cu utilaje;
Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde se va ocupa de administrarea, exploatarea, întreținerea și protejarea arborilor și spațiilor verzi din București.
15. Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Venituri: 123 milioane lei;
Cheltuieli: 118 milioane lei;
Bani salarii: 22 milioane lei; Compania estimează că va avea 443 de angajați la finalul anului;
Investiții: 200.000 lei. În 2017 compania a alocat 70 milioane pentru dotări;
Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje va realiza modernizarea și reabilitarea străzilor din Capitală, precum și reabilitarea/construirea de poduri și pasaje.
16. Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.
Venituri: 16,4 milioane lei;
Cheltuieli: 15,5 milioane lei;
Bani salarii: 9,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 108 angajați până la finalul anului;
Investiții: 1,8 milioane lei;
17. Compania Municipală Iluminat Public București S.A.
Venituri: 35 milioane lei din delegarea contractului de iluminat public pentru oraș;
Cheltuieli: 33 milioane lei;
Bani salarii: 17 milioane lei; Compania estimează că va avea 165 de angajați la finalul anului;
Investiții: 9,5 milioane lei în principal în utilaje și alte dotări necesare funcționării;
Compania Municipală Iluminat Public se va ocupa de modernizarea și întreținerea sistemului de iluminat public din Capitală.
18. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
Venituri: circa 70 milioane lei;
Cheltuieli: circa 70 milioane lei;
Bani salarii: 29 milioane lei; Compania estimează că va avea 550 de angajați până la finalul anului;
Investiții: 30 milioane lei (utilaje și alte dotări);
Compania Parcuri și Grădini se va ocupa de întreținerea și modernizarea parcurilor și grădinilor publice din Capitală.
19. Trustul de Clădiri Metropolitane S.A.
Venituri: 88 milioane lei;
Cheltuieli: 87,8 milioane lei;
Bani salarii: 32,5 milioane lei; Compania estimează că va avea 430 angajați până la finalul anului;
Investiții: 30 milioane lei (utilaje, autoturisme, licențe)
Trustul de Clădiri Metropolitane SA – va avea că obiect de activitate construcția de locuințe pentru tineri, locuințe sociale, cămine de studenți, de bătrâni, extinderi de școli etc.
20. Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.
Venituri: 12 milioane lei;
Cheltuieli: 11,2 milioane lei;
Bani salarii: 8,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 77 de angajați până la finalul anului;
Investiții: 0
Compania Municipală Managementul Transportului S.A va desfășura activități de modernizare a transportului public din București și zonele limitrofe Capitalei.
21. Compania Municipală Medicală București S.A.
Venituri: 6,3 milioane lei;
Cheltuieli: 6,3 milioane lei;
Bani salarii: 4,5 milioane lei; Compania estimează că va avea la finalul anului 283 angajați;
Investiții: 0
Compania Municipală Medicală București are ca scop să identifice, împreună cu instituțiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care să asigure o mai bună protecție a vârstnicilor din București. Astfel, pentru anul 2018, se prevede derularea unui astfel de program, printr-o variantă tehnologizată, pentru 10.000 de persoane vârstnice, bolnave cronice.
22. Compania Municipală Cimitire București S.A.
Venituri: 20 milioane lei;
Cheltuieli: 19,8 milioane lei;
Bani salarii: 6,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 300 de angajați până la finalul anului;
Investiții: 250.000 lei pentru dotări;
Compania Municipală Cimitire București S.A. va administra 15 cimitire și 2 crematorii din București, realizând activități de întreținere, modernizare.
Sursa: realitatea.net

Transparenta face diferenta