Exerciţiul de alarmare la inundații va avea loc miercuri, 4 decembrie începând cu ora 10.00 la sediul Primăriei Sectorului 2.
Prin acest exerciţiu se vizează, printre altele, antrenarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru punerea în aplicare a Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, în vederea realizării în timp scurt a înştiinţării, alarmării, precum şi a măsurilor pentru protecţia populaţiei, animalelor, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu.
Cu această ocazie vor fi verificate modul de funcţionare a fluxului informaţional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, conlucrarea tuturor structurilor implicate în gestionarea acestora, precum şi schimbul de informaţii între instituţiile implicate.

<
Transparenta face diferenta