Prefectul Municipiului București a atacat în instanță Hotărârea de Consiliu General prin care s-a decis desființarea Depoului Victoria, iar cei 35.000 de mp de teren din spatele Guvernului au fost dați Societății de Transport București, ca majorare de capital, pentru a-i valorifica. Societatea putea decide ce face cu el, respectiv putea încheia contracte de administrare, asociere în participațiune, parteneriate public-private. Un anunț prin care STB căuta parteneri pentru ”asocierea in vederea exploatarii cu maxima eficienta a imobilului” a fost deja postat pe site, informează Hotnews.ro.

<

Deoarece hotărârile de Consiliu General atacate de Prefect se suspendă de drept, Primăria Capitalei cere acum revocarea actului administrativ, motivând că nu mai poate finaliza alte majorări de capital, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de pe 18 iunie.

”În data de 17.02.2020 a fost înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti Adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu nr. AC/16680/P/13.02.2020, prin care se comunică faptul că Prefectul Municipiului Bucureşti a formulat cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea anulării Hotărârii nr. 420/31.07.2019 privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la majorarea capitalului social al Societăţii de Transport București STB S.A (n.r. hotărârea prin care a fost dat STB Depoul Victoria). Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, actul atacat este suspendat de drept până la soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată”, se arată în proiectul de hotărâre.

Municipalitatea este astfel obligată să revoce actul administrativ.
”Ținând cont de faptul că judecata în fața instanţei de contencios administrativ poate dura până la minim 2 ani şi de faptul că în tot acest timp nu se mai pot finaliza şi celelalte proceduri de majorare a capitalului social, aprobate ulterior hotărârii contestate de prefect, se propune revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 420/2019 privind participarea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la majorarea capitalului social al Societăţii de Transport Bucureşti STB S.A.. Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. a comunicat prin adresă scrisă faptul că hotărârea a cărei revocare se propune nu a produs efecte juridice care să conducă la inaplicabilitatea principiului revocării actelor administrative”, se mai arată în document.

Pe 31 iulie 2019, majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General a aprobat desființarea Depoului Victoria, mutarea tramvaielor în Depoul Titan și transferul terenului de aproape 35.000 mp, rămas liber, la Societatea de Transport București (STB), printr-o majorare de capital. Este vorba despre Hotărârea Consiliului General 420/31.07.2019. Proiectul a putut fi adoptat doar cu votul consilierilor PSD-ALDE abia după ce Guvernul Dăncilă a modificat Codul Administrativ, pentru astfel de transferuri fiind nevoie de votul a jumătate plus unu dintre consilieri. Înainte era nevoie de două treimi.

Terenul depoului Victoria este unul dintre cele mai valoroase din București și a fost vânat constant în ultimii 30 de ani de rechinii imobiliari. În mod clar, este discutabil dacă este oportun ca un teren atât de valoros în plin centru al orașului să fie ocupat de un depou, dar transferul unui asemenea bun, al cărui preț poate ajunge și la 2.500 de euro/mp, la STB, fără un plan clar, este controversat și ridică mai multe semne de întrebare.

„Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în București, strada Mexic nr. 19 – Depou Victoria, compus din teren în suprafață de 34.748 mp și construcții. Se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acționarilor societății Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. să aprobe majorarea capitalului social în condițiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obţinerii de către STB S.A. de venituri proprii, să aprobe relocarea activității Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum și să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA”, se arată în proiectul de Hotărâre adoptat.

Citeste mai multe pe Hotnews.ro

Transparenta face diferenta