Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, marti seara, ca purtarea mastii sa fie obligatorie in spatiile publice, in tre anumite ore. De asemenea, programul teraselor va fi limitat pana la ora 23.00.

<

HOTĂRARE, nr. 37 din 28.07.2020

Art. 1

(1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, in anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente in spațiile publice deschise stabilite prin hotărare a comitetului județean/al Municipiului București pentru situații de urgență, cu avizul direcției de sănătate publică.

(2) Spațiile și intervalele orare se stabilesc luand in considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente concomitent in spațiile și in intervalele orare respective, ca efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup.

(3) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau in condiții de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută;

b) copiii cu varsta mai mică de 5 ani.

Art. 2

(1) Se propune interzicerea comercializării și consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile special destinate, dispuse in exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, in intervalul orar 23.00 – 06.00.

(2) In afara intervalului menționat la alin. (1), operatorii economici care desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică intre clienți, inclusiv dansul.

Art. 3

Se propune interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, in intervalul orar 23.00 – 06.00.

Art. 4

Se propune modificarea excepției de la regulile distanțare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate și a celor amenajate, in sensul in care distanța mai mică de 2 metri intre persoane/șezlonguri este permisă numai pentru soți și copii insoțiți de adulți (părinți, bunici).

Art.5

Prezenta hotărare se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere in aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Transparenta face diferenta