Enel Distribuţie Muntenia realizează două noi linii subterane de înaltă tensiune care vor asigura legături mai sigure între stația Fundeni, aflată în gestiunea Transelectrica, și stațiile Enel 110/20 kV Obor și Nord, a anunțat compania.
Fiecare din aceste două noi magistrale au o capacitate echivalentă suficientă pentru a asigura alimentarea a circa 180.000 de utilizatori. Scopul lucrărilor este creșterea gradului de siguranță și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona centrală a Bucureștiului. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 22 milioane lei.
Conform unui studiu de perspectivă realizat de Enel Distributie Muntenia, consumul de energie electrică în zona deservită de compania de distribuție va crește, în medie, cu cca 1,6% anual. Astfel, pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică, două noi cabluri de înaltă tensiune (110 kV), dintre care unul va înlocui o line subterană veche de peste 45 ani, vor fi racordate de către Enel în stația Fundeni prin două celule de 110 kV cu echipamente modernizate.
Cele două cabluri subterane vor avea o lungime totală de 15,3 km, au fiecare o secțiune de 1.600 mm2 și o capacitate de transport de 180 MVA (mega-volt amper). Astfel, în cazul unei avarii grave, consumatorii nu vor mai resimți efectele ei, deoarece vor fi disponibile ca rezerve cele două noi linii electrice subterane. Acestea vor asigura creşterea posibilităţii de transfer al puterii între zonele de est şi nord ale Capitalei, dar şi o flexibilitate deosebită a reţelei, oferind posibilitatea de racordare de noi consumatori din zonă, în condiţii de siguranţă. Lucrarile se vor realiza în strânsă colaborare cu operatorul național de transport și sistem, conform Capital.

<